RİSALE-İ NUR ARAŞTIRMA.COM :: HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) ::
SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI VE NUR TALEBELERİ İLE
İLGİLİ BÖLÜMLER
 
Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyid Salih Özcan Ağabey ''İttihad-ı İslam mutlaka olacaktır'' diyor.
Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok fazla iftiraya uğramıştır.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kastamonu Lahikası’nda ‘Kendi zamanında deccalin dünyayı zaptettiğini’ söylemiştir.
Bediüzzaman Hazretleri, 1956 yılına dikkat çekmiştir- 1. bölüm
Bediüzzaman Hazretleri, 1956 yılına dikkat çekmiştir- 2. bölüm
 
TÜM FİLMLER
 

.. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahibleri, yani MEHDİ VE ŞAKİRDLERİ (öğrencileri), Cenab-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, sf.172) (Kastamonu Lahikası, sf.72)

 
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ
AHİRZAMANI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'I
ANLATIYOR
kapak Bediüzzaman Hazretleri, “Hz. Mehdi (as)’ın, En Büyük Müctehid, En Büyük Müceddid, Hem Hakim, Hem Mürşid, Hem Mehdi, Hem Kutbu Azam Olacağını” Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as) çıktığında kendisinin vefat etmiş olacağını ve Hz. Mehdi (as)'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri “Hz. Mehdi (as)’a Zemin Hazırlayan Bir Öncüsü Ve Hz. Mehdi (As)’ın Öncü Bir Askeri” Olduğunu Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri İttihad-ı İslam’ın en büyük farz vazifesi olduğunu şöyle anlatmaktadır...
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zamanın Büyük Mehdisi 3 Büyük Vazifeyi Birden, Bizzat Yapacaktır Diyor
kapak Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)'a Zemin Hazırlamıştır.
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400’de Göreve Başlayacağını Söylemiştir
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın kendisinden sonra gelecek bir şahıs olduğunu söylemiştir
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN VEKİLLERİ, GERÇEK RİSALE-İ NUR TALEBELERİ HZ. MEHDİ (A.S.)'I, AHİRZAMANI VE İTTİHAD-I İSLAMI ANLATIYOR BAZI NUR TALEBELERİNİN YANILGILARINA CEVAPLAR
VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
kapak Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyid Salih Özcan Ağabey ''İttihad-ı İslam mutlaka olacaktır'' diyor.
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor
kapak Abdullah Yeğin Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri'nin İttihad-ı İslam'a verdiği önemi anlatıyor.
kapak Yazar Mehmet Ali Bulut İttihad-ı İslam'ın çok yakın olduğunu anlatıyor.
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin, ahir zamanın büyük Mehdisi olmadığını anlatıyor
kapak Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatın dar dairesinde iman hizmeti yürüttüğünü, Hz. Mehdi (a.s)'ın geniş dairede yeni dünya çapında faaliyet yapacağını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, kıyametten önce İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın birlikte namaz kılacaklarını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Hz. Mehdi (as) vesilesiyle İslam ahlakı, içerisinde bulunduğumuz bu asırda tüm dünyaya hakim olacak inşaAllah. Bundan hiç şüphem yok.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Kıyametin kopmasına Allahualem 70-80 sene kaldı.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Bediüzzaman Hazretlerinin 'ben Mehdi değilim' demesi, tevazu sebebiyle olamaz, değildir. Bediüzzaman gerçeği söylemiştir. ''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin Hz. Mehdi (as)'ı kastederek ''çiçekler baharda gelir'' ifadesiyle tarif ettiği dönemin yaşanmaya başladığını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Sabık Mehdiler yaptıkları faaliyetlerle Hz. Mehdi (as)'a zemin hazırlamışlardır.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan: ''Ahir Zamanın büyük Mehdisi üç görevin hepsini birden yapacaktır'' diyor
Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Said Özdemir Ağabey anlatıyor: "Bu zamanda İttihad-ı İslam farz-ı ayndır."
Bediüzzaman'ın en yakın talebelerinden Said Özdemir Ağabey, Adnan Oktar'ın, Darwinizme karşı mücadelesini anlatıyor

Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebesi Abdullah Yeğin ağabey İslam’ın dünya hakimiyetini anlatıyor.

Bediüzzaman Said Nursi'nin 12 vekilinden biri olan has talebesi Said Özdemir İttihad-ı İslamı ve Hz. Mehdi (as) 'ı anlatıyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Büyük Mehdi Ahir Zaman'da gelecek inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın şahıs olarak zuhur edeceğini, Hz. İsa (as)'ın tekrar geleceğini anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın şahıs olarak yeniden gelip, Hz. Mehdi (as)'ın arkasında namaz kılacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın nüzulunun yüzde yüz kesin bir gerçek olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Üstad bana dedi ki, Hz. Mehdi (as) Risale-i Nur'u bir program olarak tatbik edecek.''

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri Ahir Zamanda olduğumuzu ve Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda geleceğini Üstad'ın sözleriyle anlatıyorlar

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Hüsnü Bayram ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hocaefendi: ''Hz. Mehdi (as)'ın bizzat kendisi gelecek.''

Nur talebelerinden Sayın İhsan Atasoy Hocaefendi İttihad-ı İslam'ın gerekliliğini anlatıyor

Nur talebelerinden Sayın Mustafa Karaman Hocaefendi, Hicri 1506'lara kadar İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağını ifade ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as) geldiğinde Üstad'ın değerinin daha da artacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın üç vazifeyi birden yapacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Tarihçe-i Hayatın yazılmasına nasıl vesile olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Kastamonu Lahikası'ndaki Hz. Mehdi (as) ile ilgili sözleri şerh ediyor

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Hutbe-i Şamiye'de ''Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın gelişlerine işaret olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Hz. Mehdi bir şahıstır, şahs-ı manevi değildir.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Üstad'ın kendisine, ''Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin'' dediğini anlatıyor.

kapak Mustafa Akça Hz. Mehdi (a.s)'ın üç büyük görevinin Hz. Mehdi (as)'ın vefatından sonra şahsı manevisi yani cemaati vesilesi ile tamamlanacağını iddia ediyor
kapak Ahmet Akgündüz Hoca Bediüzzaman Hazretlerinin Seyyid Olduğunu İddia Ediyor
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 3 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 2 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 1 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
Yazar İsmail Mutlu'nun Hz. Mehdi (as) hakkındaki yanılgıları -2-
Yazar İsmail Mutlu'nun Hz. Mehdi (as) hakkındaki yanılgıları -1-
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilgili olarak verdiği net zaman dilimini açıkça reddetmektedir.

Kastamonu Lahikası'nın yeni baskılarında "Mehdi ve şakirtleri" ifadeleri neden çıkarıldı?

Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu Lahikası'ndan Ahir Zamana dair şu tarihleri vermiştir.

Bediüzzaman Hazretleri 'hayatın geniş dairesi' ifadesiyle neyi kastetmişti?

Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010

Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış tarihi ve adı belli değildir iddiasında bulunan Nur talebelerine bir örnek

Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur'u program edinmesiyle işinin kolay olacağı ve bu nedenle Üstad'ın Mehdi olduğu yanıgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini üç ayrı kişinin yapacağı yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s) kimsenin tanıyıp anlamayacağı bir ruh değil, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği yüzlerce alametin üzerinde tecelli ettiği mübarek bir insandır >>>

Hz. İsa (a.s.)'nın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. İsa (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceğini söyleyenler yanılmaktadır, Hz. İsa (a.s.) bedeniyle ve ruhuyla bu yüzyılda yeniden yeryüzüne gelecektir. >>>

   
   

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDİ (A.S.)'NİN ŞAKİRTLERİ OLABİLİR. (Şualar, s. 605)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI İLE İLGİLİ ESERLER

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KENDİSİNİN"AHİR ZAMAN MEHDİSİ" OLMADIĞINI NASIL AÇIKLAMIŞTIR?

"Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beyt'ten olacaktır. (Emirdağ Lahikası, 249)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

AHİR ZAMAN'I BEDİÜZZAMAN İLE ANLAMAK

Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, HZ. MEHDİ AL-İ RESUL'ÜN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen Hz. Mehdi'nin) TEMSİL ETTİĞİ KUDSİ (mukaddes, kutsal) CEMAATİNİN ŞAHSI MANEVİSİNİN ÜÇ VAZİFESİ var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenlerin) yapacağını Rahmet-i İlahiyeden (Allah'ın rahmetinden) bekliyoruz. Ve O'NUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. (Emirdağ Lahikası, s. 259)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

BEDİÜZZAMAN AHİR ZAMAN'I ANLATIYOR

"Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri (talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sünbüllenir." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138 - Kastamonu Lahikası, 72)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ

İSA ALEYHİSSELAM'I NUR-U İMAN İLE (imanın ışığıyla) TANIYAN veTABİ OLAN CEMAAT-İ RUHANİYE-İ MÜCAHİDİNİN (mücadele eden ruhani cemaatinin) KEMMİYETİ (sayısı),Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok AZ VE KÜÇÜK18 olmasına işaret ve kinayedir (maksadındadır). (Şualar, s. 495)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

RİSALE-İ NUR'DA BATINİ TEFSİR TEHLİKESİ

Nur'un metni, izaha ihtiyacı olsa, ya satırın üstünde, ya kenarda haşiyecikler (açıklamalar) yazılsa daha münasiptir (uygundur). Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih (düzeltme) lazım gelir. Hem su-i isti'male kapı açılır, muarızlar (karşı çıkanlar) istifade ederler. Hem herkes senin gibi muhakkik (hakikati araştırıp inceleyip bulan) müdakkik (inceden inceye tetkik eden, en ufak gizli şeyleri bile görmeye çalışan) olmaz, yanlış mana verir, bir kelime ilave eder, ehemmiyetli bir hakikatı kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda (düzeltmelerimde) böyle zararlı ilaveleri çok gördüm... (Emirdağ Lahikası Elyazma, s. 661)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

AHİR ZAMAN SORULARINA BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR . 1

Ashâb-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un "Kitab-ı Sünen"inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahriç buyurdukları (delillere dayanarak ortaya koydukları):  HER YÜZ SENEDE BİR, CENAB-I HAK BİR MÜCEDDİD-İ DİN (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre açıklamak üzere gönderilen büyük İslam alimi,yenileyici) GÖNDERİYOR...  hadis-i şerifine mazhar (sahip, erişmiş) ve mâsadak (belirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhir-i tam olan (uyarma görevini tam olarak yerine getiren)... (Barla Lahikası, s. 119)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

AHİR ZAMAN SORULARINA BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR . 2

O ZAT BÜTÜN EHL-İ İMANIN (iman edenlerin) MANEVİ YARDIMLARIYLA ve İTTİHAD-I İSLAM'I MUAVENETİYLE (İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla) ve BÜTÜN ULEMA VE EVLİYANIN (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa AL-İ BEYT'İN NESLİNDEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) HER ASIRDA KUVVETLİ VE KESRETLİ (çok sayıda) BULUNAN MİLYONLAR FEDAKAR SEYYİDLERİN İLTİHAKLARIYLA (Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla) O VAZİFE-İ UZMAYI (büyük görevi) YAPMAYA ÇALIŞIR. (Emirdağ Lahikası, s. 260)

TÜM KİTABI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, s. 57)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI İLE İLGİLİ MAKALELER
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)'ın şahsı manevi değil, bir şahıs olarak geleceğini söylemektedir
Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin İslam aleminin lideri olacağını söylemiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
Risalelerde ''Bir Asır Sonra Gelecek Mehdinin Talebeleri'' ifadesini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hicri 1400 de zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri için kullanmıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
TÜM MAKALELER

FAKAT O İLERİDE GELECEK ACİP (Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip) ŞAHSIN bir hizmetkâri ve ona yer hazir edecek bir dümdâri (Ordunun geriden gelen emniyet kuvveti) VE O BÜYÜK KUMANDANIN PÎŞDÂR (öncü) BİR NEFERİ (askeri) olduğumu zannediyorum.
(Barla Lahikası, sf. 162)
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI İLE İLGİLİ BELGESELLER

RİSALE–İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ 1

13. asrın büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşü, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışı ile ilgili ayetlere ve Peygamberimiz (sav)'in bu konulardaki hadislerine geniş yer vermiş, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişi hakkında tüm Müslümanlara yol gösterecek önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu filmleri izlediğinizde Bediüzzaman'ın, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişinin şahsı manevi olarak değil bizzat geleceklerine dair yaptığı çeşitli açıklamaları göreceksiniz.

RİSALE–İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ 2

Belgeselimizin bu bölümü de aynı isimle yayınlanan bir nıolu belgeseldeki gibi büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinde verdiği bilgilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Belgeselin bu bölümünde Hz. İsa’nın ikinci kez yeryüzüne gelişi ve Deccal'in aleyhteki çabalarını nasıl etkisiz hale getireceği konusu ve Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışı ele alınmaktadır. Hz. Mehdi’nin kişisel özellikleri, üstleneceği görevler ile İslam ahlakını nasıl yaşanır hale getireceği de belgeseldeki diğer konulardır.

RİSALE–İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ 3

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDİ (A.S.)'NİN ŞAKİRTLERİ OLABİLİR. (Şualar, s. 605)

RİSALE–İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ 4

Bu belgeselde büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi’nin, Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışı konusundaki kesin kanaatleri ortaya konulmaktadır. Allah, “İslam ahlakını tüm dünyaya hâkim edeceğini, inanan kullarını güç ve iktidar sahibi kılacağını” vadetmiş ve bu vaadinin kesin olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, bütün büyük İslam âlimlerinin ve Bediüzzaman'ın sözlerinde de bu duruma “Hz. İsa ile Hz. Mehdi'nin vesile olacakları” belirtilmiştir.

BEDİÜZZAMAN SAİR NURSİ'NİN DİLİNDEN AHİRZAMAN -1

Bediüzzaman Said Nursi, yaşadığı dönem boyunca İslam dünyası ve Müslümanlar adına eşsiz hizmetlerde bulunmuş, yazdığı eserlerle tüm Müslümanlara doğru yolu bulmalarında ışık tutmuştur. Hiç şüphesiz ki bir asrın müceddidi olmuş böylesine büyük bir mütefekkirin Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini müjdelediği sözleri de aynı şekilde Müslümanlara yol göstermekte ve doğruyu bulmalarına vesile olmaktadır.

Bu belgeselde Bediüzzaman’ın Hz. İsa ve Hz. Mehdi ile ilgili sözleri incelenmektedir.

BEDİÜZZAMAN SAİR NURSİ'NİN DİLİNDEN AHİRZAMAN -2

Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, s. 57)

Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, HZ. MEHDİ AL-İ RESUL'ÜN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen Hz. Mehdi (a.s.'ın) TEMSİL ETTİĞİ KUDSİ (mukaddes, kutsal) CEMAATİNİN ŞAHS-I MANEVİSİNİN ÜÇ VAZİFESİ var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenlerin) yapacağını rahmet-i İlahiyeden (Allah'ın rahmetinden) bekliyoruz. Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. (Emirdağ Lahikası, s. 259)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI İLE İLGİLİ SİTELER
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ BEDİÜZZAMAN VE MEHDİ
RİSALE-İ NUR TAVİZSİZ RİSALE-İ NUR OKUMA
RİSALE-İ NUR ARAŞTIRMA RİSALE-İ NUR TASTAMAM
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI RİSALE-İ NUR'DA BATIN TEFSİRCİLİĞİ

BU SİTE ADNAN OKTAR'IN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.risaleinurtastamam.com